اخذ ویزا 

سایر ویزاها

ویزای های دیگر علاوه بر انواع عمده ویزاها ویزاهای دیگری نیز وجود دارند از جمله ویزای اقامتی، ویزای رسمی و خصوصی، ویزای زیارتی، ویزای ورزشی و هنری و غیره.

ویزای زیارتی، برای کسانی صادر می‌شود که فقط به قصد زیارت به کشورهای عراق یا عربستان سفر می‌کنند. برای مثال در ویزای زیارتی حج، زائر حق ندارد به دیگر شهرهای عربستان سفر کند.

ویزای اقامتی، ویزایی است که به فرد مهاجر داده می‌شود تا زمانی که زمان اعطای شهروندی‌اش فرا برسد تا در این مدت زمان بتواند مانند یک شهروند زندگی کند.

ویزای رسمی، ویزایی است که فقط با هدفی خاص و برای سفرهای دیپلماتیک برای افراد خاص صادر می‌شوند. معمولا مدت زمان اعتبار این ویزا کوتاه است.

ویزای خصوصی، برای دیدارهای خاص و خصوصی با دعوتنامه از سوی ساکنان کشور مقصد صادر می شود.

ویزای ورزشی و هنری، برای وزشکاران و هنرمندان و کارکنان و اسپانسرهای آن‌ها در رقابت ها، کنسرت ها، نمایش ها و رویدادهای دیگر صادر می شود. ویزای تبادل فرهنگی معمولا برای ورزشکاران و هنرمندان شرکت کننده در برنامه تبادل فرهنگی صادر می شود.