اخذ ویزا 

ویزای تجاری

ویزای تجاری ویزای تجاری و بازرگانی برای اهداف تجاری و کسب و کار به بازرگانان یا کسانی که روابط تجاری با شرکت های کشور مورد نظرشان را دارند اعطا می شود. شرکت در جلسات، کنفرانس ها و یا همایش های مربوط به کسب و کار، نیازمند اخذ ویزای تجاری می باشند. برای اخذ ویزای تجاری لازم نیست که شهروند کشوری تعیین شده باشید تا بتوانید مراحل کار های تجاری خود را پیش ببرید اما، ویزای تجاری نیز دارای محدودیت هایی برای صاحبان آن می باشد.

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تجاری