اسپانیا 

اخذ اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در ۵ حالت زیر ممکن است:

 • 1-خرید یک شرکت آماده
 • 2- ثبت یک شرکت جدید
 • 3- سرمایه گذاری مشترک: یعنی شراکت در یک شرکت اسپانیایی از طریق خرید سهام آن.
 • 4- ثبت شرکت به عنوان زیر مجموعه یک شرکت اسپانیایی: یعنی شرکتی تحت عنوان تابع یک شرکت اسپانیایی فعال، ثبت کنید.
 • 5- افتتاح دفتر نمایندگی.

اخذ ویزای اسپانیا
اسپانیا

شرایط و مزایای اخذ اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت:

 • ثبت شرکت در زمینه سابقه بیزینسی متقاضی
 • موجودی حساب بانکی شرکت حداقل 30 هزار یورو
 • اخذ اقامت از طریق اعطای بلوکارت و تمدید آن تا 5 سال (پایان سالهای دوم و پنجم)
 • نیاز به ورود به اسپانیا حداقل دوبار در سال (هر 6 ماه یکبار)
 • نیاز به حداقل مدرک کارشناسی و بدون نیاز به مدرک زبان
 • نیاز به پرداخت مالیات شغلی حدود 8 هزار یورو در سال
 • اخذ اقامت دائم پس از 5 سال و اخذ پاسپورت اسپانیا پس از 8 سال
 • اجازه تردد، زندگی، کار و تحصیل در کل کشورهای اتحادیه اروپا بجز انگلستان، ایرلند و دانمارک
 • امکان افتتاح حساب بانکی و برخورداری از وام های بانکی کم بهره
 • امکان اخذ اقامت اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان زیر 18 سال
 • امکان صدور دعوتنامه جهت اخذ ویزای شنگن
 • امکان درخواست ویزا از کشورهای کانادا ,امریکا ,استرالیا و انگلیس و …