اخذ اسلوونی 

اخذ اقامت اسلوونی از طریق خرید ملک

اخذ ویزای اسلوونی
اسلوونی

شرایط و مزایای اخذ اقامت اسلوونی از طریق خرید ملک: :

  • سرمایه گذاری به ارزش 150 هزار یورو
  • اخذ اقامت یکساله و تمدید آن تا 5 سال (پایان سالهای اول، سوم و پنجم)
  • حداقل اقامت 7 روز در سال در اسلوونی
  • اخذ اقامت دائم بعد از 5 سال و پاسپورت پس از 8 سال
  • بدون نیاز به اثبات دارایی شخصی، مدارک دانشگاهی، مدرک زبان و سابقه کار
  • اجازه تردد، زندگی، کار و تحصیل در کل کشورهای عضو شنگن بدون ویزا
  • امکان اخذ اقامت اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان زیر 18 سال
  • امکان اجاره دادن ملک خریداری شده و کسب درآمد
  • صدور دعوتنامه جهت اخذ ویزای شنگن
  • امکان درخواست انواع ویزای توریستی و تجاری از کشورهای کانادا، امریکا، استرالیا، انگلیس و …