اقامت و اخذ ویزا 

مالتا

مالتا یا جمهوری مالت کشوری اروپایی در مرکز دریای مدیترانه و جنوب غربی ترین کشور اروپایی با مساحت 316 کیلومتر مربع و جمعیت 500 هزار نفر است. این کشور عضو اتحادیه اروپا بوده و به دلیل مستمعره بودن توسط انگلستان زبان رسمی آن انگلیسی و مالتایی می باشد. اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در این کشور نیاز به حضور در این کشور ندارد.

پاسپورت دوم مالتا

با سرمایه گذاری در کشور مالتا و به یکی از روش های زیر می توانید به پاسپورت این کشور دست یابید:
عدم سوپیشینه فرد متقاضی و اعضای خانواده ایشان (با اعتبار 6ماهه ) و گواهی سلامت جز مدارک الزامی می باشد.

برای فرزندان بالای 18سال در صورتی که تاییدیه حمایت مالی از سوی خانواده داشته باشند نیز می توان اقدام به اخذ پاسپورت نمود.