ایتالیا 

اخذ اقامت ایتالیا از طریق سرمایه گذاری

ایتالیا
ایتالیا

شرایط و مزایای اخذ اقامت ایتالیا از طریق سرمایه گذاری (گلدن ویزا Golden visa):

  • سرمایه گذاری به ارزش یک میلیون یورو
  • اخذ اقامت از طریق گلدن ویزا (یکساله) و تمدید آن تا 5 سال (پایان سالهای اول، سوم و پنجم)
  • حداقل اقامت 7 روز در سال در ایتالیا
  • اخذ اقامت دائم و پاسپورت ایتالیایی پس از 5 سال
  • بدون نیاز به اثبات دارایی شخصی، مدارک دانشگاهی، مدرک زبان و سابقه کار
  • اجازه تردد، زندگی، کار و تحصیل در کل کشورهای عضو شنگن بدون ویزا
  • امکان اخذ اقامت اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان زیر 18 سال
  • امکان اجاره دادن ملک خریداری شده و کسب درآمد
  • صدور دعوتنامه جهت اخذ ویزای شنگن
  • امکان درخواست انواع ویزای توریستی و تجاری از کشورهای کانادا، امریکا، استرالیا، انگلیس و …