ایتالیا 

اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت

ایتالیا

دریافت اقامت کشور ایتالیا از طریق بلو کارت

این کارت به دارندگان خود اجازه زندگی و کار در کشور ایتالیا را می دهد و با داشتن کارت آبی فرزند و همسر شما نیز اجازه مهاجرت به ایتالیا را دارند. مدت انجام این برنامه و اخذ بلوکارت ایتالیا توسط کارشناسان و وکلای موسسه ۴ ماه می باشد. لطفا برای مشاوره حضوری و اطلاعات جامع تر تماس بگیرید.

شرایط لازم برای دریافت بلو کارت ایتالیا

  • متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد.
  • متقاضی باید پیشنهاد و یا جایگاه شغلی در کشور ایتالیا داشته باشد.
  • شرط زبان وجود ندارد.
  • متقاضی هر شش ماه یکبار بایستی در ایتالیا حضور داشته باشد.
  • متقاضی ملزم به پرداخت مالیات شغلی خود می باشد که این مبلغ حدود ۷۰۰۰ یورو در سال می باشد.

مزایای بلو کارت ایتالیا

داشتن بلوکارت ایتالیا مزیت های زیر را فراهم می کند:

  • قابلیت تمدید شدن دارد و بعد از گذشت 5 سال، امکان تغییر از اقامت موقت به اقامت دایم را نیز میسر می کند.
  • به واسطه داشت بلوکارت، قوانین، شرایط و اولویت بندی ها در مراتب استخدامی از سوی کارکنان در نظر گرفته نشده و دارندگان این کارت می توانند در صورت دارا بودن شرایط در شرکت های ایتالیایی مشغول به کار شوند.
  • امکان همراهی و اقامت خانواده طی مهلت اعتبار بلو کارت متقاضی وجود دارد.
  • امکان سفر به حوزه اتحادیه اروپا و اقامت در کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا بعد از 18 ماه بدون نیاز به اخذ ویزا برای آن کشور وجود دارد.
  • امکان انتقال اقامت در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز دانمارک وجود دارد.