اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت

شرایط و مزایای اخذ اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت (بلوکارت Blue card):

 • ثبت شرکت در زمینه سابقه بیزینسی متقاضی
 • موجودی حساب بانکی شرکت حداقل 10 هزار یورو
 • اخذ اقامت از طریق اعطای بلوکارت و تمدید آن تا 5 سال (پایان سالهای دوم و پنجم)
 • نیاز به ورود به ایتالیا حداقل دوبار در سال (هر 6 ماه یکبار)
 • نیاز به حداقل مدرک کارشناسی و بدون نیاز به مدرک زبان
 • نیاز به پرداخت مالیات شغلی حدود 8 هزار یورو در سال
 • اخذ اقامت دائم پس از 5 سال و اخذ پاسپورت اسپانیا پس از 8 سال
 • اجازه تردد، زندگی، کار و تحصیل در کل کشورهای اتحادیه اروپا بجز انگلستان، ایرلند و دانمارک
 • امکان افتتاح حساب بانکی و برخورداری از وام های بانکی کم بهره
 • امکان اخذ اقامت اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان زیر 18 سال
 • امکان صدور دعوتنامه جهت اخذ ویزای شنگن
 • امکان درخواست ویزا از کشورهای کانادا ,امریکا ,استرالیا و انگلیس و …