آلمان 

اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت

از آنجاییکه کشور آلمان در زمینه صنعت و تجارت بسیار قوی است، این نوع از سرمایه گذاری به افرادی پیشنهاد می شود که در حال حاضر دارای شرکت فعال بوده و مراودات مالی و تجاری با کشورهای اروپایی و آلمان دارند. همچنین به دلیل قوانین مالیات این کشور نسبت به سایر کشورها بالاتر است و شرکت بایستی برای توجیه اقتصادی گردش مالی بالا داشته باشد.

اخذ اقامت آلمان
آلمان

شرایط اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت:

  • سرمایه اولیه شرکت 25 هزار یورو که نصف این مبلغ باید در هنگام ثبت در حساب شرکت باشد.
  • گردش مالی سالیانه 85 هزار یورو.
  • پرداخت مالیات بر سود 25%
  • زبان در ابتدا نیاز نمی باشد ولی برای تمدید لازم است.
  • الزام به اجاره دفتر و 2 کارمند.