انگلستان 

اخذ اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری:

اخذ اقامت انگلستان
انگلستان

اخذ اقامت انگلستان از طریق سرمایه گذاری:

در صورت رعایت ضوابط زیر می توانید به عنوان سرمایه گذار برای ویزای درجه 1 به مدت حداکثر 3 سال و 4 ماه اقدام کنید:

  • سرمایه گذاری 2،000،000 پوند یا بیشتر در انگلستان.
  • اقامت در خارج از منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس.
  • دارا بودن حداقل 18 سال سن.
  • اثبات اینکه پول متعلق به شما یا همسرتان است.
  • باز کردن یک حساب بانکی در انگلیس.
  • این وجوه در یک یا چند موسسه مالی سازمان یافته نگهداری شده و آماده هزینه در انگلیس باشد.